Kinderopvangtoeslag 2020 (aankondiging)

Kinderopvangtoeslag 2020 (aankondiging)

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft de voorgenomen maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag voor 2020 bekend gemaakt. De maximaal te vergoeden uurprijzen worden verhoogd met 1,89 procent, als gevolg van de jaarlijkse indexering.

Jaarlijks worden de maximaal te vergoeden uurprijzen van de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Dit betekent dat ouders, afhankelijk van hun inkomen, maximaal recht hebben op deze vergoeding (kinderopvangtoeslag) per uur opvang.

Maximum uurprijs               2019     2020
Dagopvang                              8,02      8,17
Buitenschoolse opvang     6,89      7,02
Gastouderopvang                 6,15      6,27

Ook de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen worden jaarlijks geïndexeerd. Het indexeringspercentage voor 2020 is 2,35 procent. Dit is verwerkt in de kinderopvang-toeslagtabel 2020. De jaarlijkse indexatie zorgt ervoor dat de kinderopvangtoeslag in de pas loopt met de loon- en prijsontwikkeling. Hierdoor zijn er geen inkomenseffecten voor ouders.

Reacties zijn gesloten.