Training Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Training Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Op 24 september en 8 oktober gaat Tryntsje de training voor Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling volgen.

Per 1 juli 2013 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Gastouderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil kunnen maken in een kinderleven. Onze ruim 700 gastouderbureaus en 30.000 gastouders moeten kunnen handelen volgens de stappen uit meldcode bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Per 1 januari 2019 zijn er wettelijke aanpassingen gekomen in de (Verbeterde) Meldcode.

Professionals dienen dan verplicht te gaan werken met een afwegingskader. De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie en borging van de meldcode en daarmee de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Voor een gedegen aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de gastouderopvang is samenwerking tussen gastouderbureau en gastouder van cruciaal belang. De één kan niet zonder de ander. Dat vraagt om maatwerk van speciaal getrainde aandachtsfunctionarissen in de gastouderopvang. Daarom is deze training speciaal en uitsluitend samengesteld voor GOB-houders en bemiddelingsmedewerkers in de gastouderopvang.

 

Reacties zijn gesloten.