Ons doel en werkwijze

Ons doel en werkwijze

Ons doel is dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving opgevangen worden. Daarbij wordt er naar gestreefd dat kinderen positief gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en gedrag, rekening houdend met de leeftijd, achtergrond en gezondheid van de betreffende kinderen.

Niet voor niets is de naam van ons Gastouderbureau “Goedteplak”, wat fries is voor “Goed op z’n plek”.

Onze aanpak wordt gekenmerkt door:

  • Persoonlijk en betrokken
  • Duidelijke afspraken
  • Korte lijnen
  • Kennis van zaken
  • Veel aandacht voor de opvang van uw kind(eren)
  • Correcte en nauwkeurige administratie
  • Lokale bekendheid