Risico Inventarisatie veiligheid en gezondheid

Risico Inventarisatie veiligheid en gezondheid

Eenmaal per jaar en voorafgaand als een gastouder gaat beginnen met de opvang, wordt er een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd op de locatie waar de opvang plaats vindt. Meestal is die locatie  het huis + erf van de gastouder, in sommige gevallen het huis van de vraagouders.

Vanuit de risico-inventarisatie komen een aantal bevindingen die leiden tot een plan van aanpak waarin staat hoe eventuele risico’s vermeden kunnen worden of opgelost kunnen worden.  Dit plan is de leidraad om de kwaliteit te verbeteren en wordt later ook nogmaals besproken. Binnen 12 maanden na de vorige risico-inventarisatie, wordt er wederom een risico-inventarisatie op de opvanglocatie uitgevoerd. Zo ontstaat een proces van continue kwaliteitsverbetering.

Op de opvanglocatie is een exemplaar van de risico-inventarisatie en het plan van aanpak aanwezig.