Oudercommissie

Oudercommissie

Goedteplak heeft een oudercommissie. Deze oudercommissie bestaat momenteel uit 2 leden. Deze commissie vertegenwoordigt de ouders en behartigt hun belangen. De oudercommissie heeft een adviserende functie richting het gastouderbureau. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze. De houder van Goedteplak stelt de oudercommissie in de gelegenheid advies uit te brengen op het gebied van o.a. pedagogisch beleid, openingstijden, klachtenbeleid.

Er wordt minimaal eenmaal per jaar een gezamenlijke vergadering belegd waarbij zowel de leden van de oudercommissie, alsmede de houder van Goedteplak aanwezig zijn. Vraagouders kunnen binnenkort rechtstreeks mailen naar de oudercommissie.

Dit Reglement Oudercommissie is op te vragen bij Goedteplak.