Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Goedteplak werkt met de landelijk geldende “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”, bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam in de branche kinderopvang.

Deze meldcode voor de kinderopvang is gebaseerd op de basis meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Meldcode is ontwikkeld in opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang, in samenwerking met BOinK, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, MO-Groep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Aan de herziene versie van juni 2013 werkten mee; BOinK, MOgroep, JSO, GGD Nederland, Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het gastouderbureau zorgt er voor dat elke gastouder de Meldcode met bijbehorende handleiding op de opvanglocatie heeft en de inhoud ervan kent.