Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Gastouderbureau Goedteplak en al haar gastouders zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Zowel de gastouders als het gastouderbureau worden pas definitief in het LRKP geregistreerd na een inspectie van de GGD en een positieve beschikking van de gemeente.

De gemeente Opsterland is verantwoordelijk voor het toezicht op en handhaving van de kwaliteit van het gastouderbureau en de gastouders. Het toezicht hierop is door de gemeente toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.

De GGD komt jaarlijks langs bij het gastouderbureau voor een inspectie. De inspectierapporten zijn terug te lezen op de website van het LRKP.

Ook wordt jaarlijks steekproefsgewijs een gedeelte van de gastouders door de GGD gecontroleerd.