De koppeling

De koppeling

Zodra er een geschikte gastouder gevonden is, wordt er een koppelingsgesprek gepland op het adres waar de opvang plaats vindt, meestal is dat bij de gastouder thuis.
Hierbij zijn vraagouder(s), gastouder en de bemiddelingsmedewerker van Goedteplak aanwezig.

Tijdens dit gesprek maken ouders en gastouder (nader) kennis met elkaar. Er kan een kijkje genomen worden waar uw kind terecht zal komen en er wordt belangrijke informatie m.b.t. de opvang uitgewisseld. Ouders kunnen hun specifieke wensen m.b.t. opvang en opvoeding kenbaar maken bij de gastouder. Ook worden de mogelijkheden van de gastouder besproken.

Om enigszins te wennen en nader kennis te maken, bestaat de mogelijkheid dat de vraagouder samen met het kind voor de start van de opvang nog een extra bezoekje brengt aan de gastouder. Meestal blijft het kind dan ook een paar uurtjes alleen bij de gastouder om op deze manier even te wennen. Dit “proefdraaien” mag, maar moet niet.

Naar aanleiding van het koppelingsgesprek worden er door Goedteplak overeenkomsten, met daarin de gemaakte afspraken, opgesteld en vervolgens ondertekend door alle partijen.

Van ons ontvangt u de brochure waarin alle belangrijke informatie vermeld staat.

Lees verder