Archief van
Auteur: harry

Kinderopvangtoeslag 2020 (aankondiging)

Kinderopvangtoeslag 2020 (aankondiging)

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft de voorgenomen maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag voor 2020 bekend gemaakt. De maximaal te vergoeden uurprijzen worden verhoogd met 1,89 procent, als gevolg van de jaarlijkse indexering. Jaarlijks worden de maximaal te vergoeden uurprijzen van de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Dit betekent dat ouders, afhankelijk van hun inkomen, maximaal recht hebben op deze vergoeding (kinderopvangtoeslag) per uur opvang. Maximum uurprijs               2019     2020 Dagopvang          …

Lees Meer Lees Meer

Training Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Training Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Op 24 september en 8 oktober gaat Tryntsje de training voor Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling volgen. Per 1 juli 2013 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Gastouderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil kunnen maken in een kinderleven. Onze ruim 700 gastouderbureaus en 30.000…

Lees Meer Lees Meer

Zomervakantie 2019

Zomervakantie 2019

Gastouderbureau Goedteplak is van maandag 22 juli t/m vrijdag 9 augustus 2019 gesloten. Zowel de telefoon (app) als de mail wordt in deze periode in principe niet beantwoord. Mocht u een vraag hebben, dan kunt u die alvast op de mail zetten, zodat wij na onze vakantie er zo snel als mogelijk op terug kunnen komen. Wij wensen u een zonnige en ontspannen vakantie toe. Tryntsje Berga Stuiver

Intervisie Gastouderbureau

Intervisie Gastouderbureau

Elk kwartaal neemt Gastouderbureau Goedteplak deel aan een intervisiebijeenkomst. Hier komen een viertal regionale gastouderbureaus samen en bespreken onderwerpen die op dat in de gastouderopvang spelen. Ook wordt er informatie veelal gegenereerd vanuit de landelijke overheid met elkaar gedeeld. De laatste bijeenkomst was 16 mei en de eerst volgende is op 26 september 2019.

Tweedaagse EHBO training

Tweedaagse EHBO training

Op 27 februari en 6 maart heeft Gastouderbureau Goedteplak haar jaarlijkse EHBO trainingen aangeboden. Vijftien gastouders hebben deel genomen aan deze training van Edwin Pietersma Training. Omdat een ieder de training met goed gevolg afgesloten hebben, ontvangen alle gastouders hun EHBO certificaat.

Gastouderavond 18-12-2018

Gastouderavond 18-12-2018

Op 18 december organiseert Goedteplak voor de gastouders nog een avond met een creatieve (kerst)workshop. Doel van deze avond is gezellig bijpraten, ervaringen uitwisselen met collega’s en op een leuke manier het jaar afsluiten.

Vergadering Oudercommissie Goedteplak

Vergadering Oudercommissie Goedteplak

Op woensdag 28 november 2018 vindt de jaarlijkse vergadering van de oudercommissie plaats. Hierbij zullen aanwezig zijn: beide leden van de oudercommissie (beiden ouders, een uit Gorredijk, een uit Luxwoude), alsmede de houder van Gastouderbureau Goedteplak.

Incompany training: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Incompany training: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op dit moment werken gastouders al met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Met ingang van 1 januari 2019 schrijft de wet voor dat er in de kinderopvang/ gastouderopvang gewerkt moet worden met de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Om de gastouders alvast voor te bereiden, heeft Goedteplak de gastouders maandagavond 12 november 2018 een Incompany training aangeboden (door een externe partij) met als onderwerp: “Werken met de nieuwe meldcode en het afwegingskader in de kinderopvang”. Een groot deel…

Lees Meer Lees Meer

Zomervakantie 2018

Zomervakantie 2018

Gastouderbureau Goedteplak is van maandag 30 juli t/m vrijdag 17 augustus 2018 gesloten. Zowel de telefoon (app) als de mail wordt in deze periode in principe niet beantwoord. Mocht u een vraag hebben, dan kunt u die alvast op de mail zetten, zodat wij na onze vakantie er zo snel als mogelijk op terug kunnen komen. Wij wensen u een zonnige en ontspannen vakantie toe. Tryntsje Berga Stuiver